Trapezgewinde erzeugen in Creo

U: Creo

https://www.youtube.com/watch?v=1eXO6ZbG2kE Creo Parametric 5 | Trapezgewinde erzeugen